Mentally dating frank iero

23 Jan

Ariel menolak komen saat ditanya soal kekasihnya Luna Maya yang mula kembali aktif berlakon drama, begitu juga saat ditanya kemungkinan dirinya mencipta lagu atau duet dengan Luna.Ariel mengaku bosan di penjara, kerana itu dirinya banyak mengisi kegiatan dengan membaca dan menulis, harus ada yang dikerjakan.Bedah Buku Karya Tan Malaka Dari Pendjara ke Pendjara (1970) Oleh Dr Iwan suwandy, MHA Pengantar Saya baru saja menemukan buku tentang Tan Malaka yang berjudul Dari Penjara Ke Penjara ,buku ini juga telah diterjemahkan kedalam bahasa jepang, Untuk mengenal lebih lanjut tentang sejarah buku ini dan juga tentang Tan Malaka silahkan membaca hasil penelitian oleh dr Iwan di Bawah Ini Jakarta Juli 2012 Dr Iwan Suwandy, MHA May 31, 2011 at am sejauh ini, saya tidak pernah mendengan tentang “memoar dari penjara ke penjara”.

Ia dinyatakan sebagai pahlawan nasional melalui Ketetapan Presiden RI No. Tan Malaka juga seorang pendiri partai PARI dan Murba, berasal dari Sarekat Islam (SI) Jakarta dan Semarang.

Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis Islam Kaoem Moeda di Sumatera Barat.

Tokoh ini diduga kuat sebagai orang di belakang peristiwa penculikan Sutan Sjahrir bulan Juni 1946 oleh sekelompok orang tak dikenal di Surakarta sebagai akibat perbedaan pandangan perjuangan dalam menghadapi Belanda.

Buku ini terdiri dari Tiga jilid, dimana jilid pertama ditulis oleh beliau ketika berada di Penjara Magelang.

Hampir sebagian hidup Tan Malaka dihabiskannya di dalam penjara, akibat aktifitas politiknya yang anti kolonialisme.